Mūsų paslaugos

Marijampolės EDIC teikia informaciją visais klausimais, susijusiais su ES, o kilus sudėtingesniems - nurodo geriausią informacijos šaltinį.

Konsultavimas

Atsakome į lankytojų užklausas apie Europos Sąjungą: tiesiogiai lankytojams atėjus į Centrą, telefonu arba el.paštu. Priimame lankytojų grupes.


Literatūros platinimas

Platiname nemokamą literatūrą apie ES (gyventojams, švietimo įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms, bibliotekoms).


Renginių organizavimas

Organizuojame įvairaus pobūdžio ir tematikos (ES aktualijų, istorijos, aplinkosaugos, pilietybės, ekonomikos, migracijos kt.) renginius įvairioms auditorijoms: paskaitas, seminarus, diskusijas, akcijas, debatus, konferencijas, parodas, konkursus, gatvės šventes ir kt.

Bendradarbiavimas

Bendradarbiaujame su kitomis ES tarnybomis: Jūsų Europos patarėju, Eures, Europos vartotojų centru, Eurodesk Lietuva, Europos verslo ir inovacijų tinklu, SOLVIT ir kt., ir persiunčiame šioms tarnyboms sudėtingesnes lankytojų užklausas.

Apie mus

Marijampolės Europe Direct informacijos centras (EDIC) – tai informacinė tarnyba, teikianti bendro pobūdžio informaciją apie Europos Sąjungą Marijampolės regiono gyventojams.

Mūsų misija - padėti Marijampolės regiono gyventojams ieškantiems informacijos apie ES politiką, institucijas, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes, konsultuoti, platinti nemokamą literatūrą ir organizuoti įvairius informacinius renginius. Siekiame žadinti regiono gyventojų domėjimąsi Europos Sąjunga, skatinti piliečių diskusijas aktualiais klausimais, bei suteikti galimybę pateikti savo nuomonę, klausimus ir pasiūlymus.


ES ir EDIC naujienos

Seminaras Marijampolėje apie investicijų galimybes Lietuvos regionams ir ateities pramonę

Rgp 25, 2016

Rugsėjo 6 d. Marijampolėje, viešbutyje „Mercure” (J.Basanavičiaus a. 8), vyks seminaras „Galimybės Lietuvos regionams: investicijos ir ateities pramonė“, organizuojamas Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje.

Skaityti daugiau
X

Seminaras Marijampolėje apie investicijų galimybes Lietuvos regionams ir ateities pramonę

Rugsėjo 6 d. Marijampolėje, viešbutyje „Mercure” (J.Basanavičiaus a. 8), vyks seminaras „Galimybės Lietuvos regionams: investicijos ir ateities pramonė“, organizuojamas Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje.

Lietuvos regionų ekonomikos gyvybingumui, darbo vietų kūrimui ir verslo plėtrai didelės įtakos turi investicijos ir suvokimas kaip keičiasi technologijos. Regione veikiančioms įmonėms ir verslui svarbu turėti detalią informaciją apie naujus investicijų šaltinius ir platformas, galinčias pritraukti investuotojus ar padėti parengti investicinius projektus, bei naujausią informaciją apie globalėjančios rinkos tendencijas.
Seminare rugsėjo 6 d. bus pristatomos dvi galimybių regionams kryptys. Viena jų – Europos Komisijos inicijuotas Investicijų planas Europai, kurio tikslas yra per trejus metus sutelkti ne mažiau kaip 315 mlrd. eurų naujų investicijų, padėti lėšas nukreipti į investicinius projektus ir sukurti investicijoms palankią aplinką. Šiam planui įgyvendinti buvo sukurtas Europos strateginių investicijų fondas, Europos investicinių projektų portalas (ec.europa.eu/eipp/desktop/lt/index.html) bei Europos investicijų konsultacinis centras (http://www.eib.org/eiah/). Strateginių investicijų fonde numatytas finansavimas projektams, kurių finansavimas rinkos sąlygomis būtų neįmanomas ar labai apsunkintas, numatytos galimybės derinti Strateginių investicijų fondo ir Lietuvai įprastesnių struktūrinių fondų finansavimą. Iš Europos strateginių investicijų fondo jau buvo patvirtintas finansavimas ir Lietuvos įmonėms.

Nemažiau svarbi sritis regionui pažangai – dėl technologinės pažangos ir globalizacijos procesų vykstantys pramonės pokyčiai, atnešantys papildomus iššūkius tiek globaliam, tiek vietos verslui. Su ketvirtąja pramonės revoliucija („Pramonė 4.0“) susijusios inovacijos jau dabar keičia viso pasaulio pramonę, todėl Lietuvos įmonėms labai svarbus toliaregiškas požiūris ir tinkamas pasiruošimas ateinančioms technologinėms naujovėms. Verslas ir visuomenė turi pasirengti radikaliems pokyčiams: gamybos spartos, masto, vertės grandinių perorientavimo srityse, reikalingi glaudesni nauji ryšiai tarp aukštojo mokslo ir verslo, naujos sąsajos tarp didelių ir mažesnių įmonių. Ne mažiau svarbūs pokyčiai laukia darbo rinkos ir aplinkos, kvalifikacijų, švietimo ir mokymo, įmonių ir darbuotojų sutartinių santykių ir darbo metodų.

Pridedame detalią seminaro programą ir maloniai kviečiame dalyvauti seminare.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į Lietuvos pramonininkų konfederacijos Komunikacijos departamentą (direktorė Daiva Rimašauskaitė, el.p. daiva@lpk.lt, tel. +370 680 44245).

 

Lietuvos pramonininkų konfederacija Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

ES institucijų vadovų bendras pareiškimas dėl referendumo Jungtinėje Karalystėje rezultatų

Bir 24, 2016

Europos Komisijos Pirmininko J. C. Junckerio kvietimu birželio 24 d. Briuselyje susitiko Pirmininkas M. Schulzas, Pirmininkas D. Tuskas ir Ministras Pirmininkas M. Rutte. Jie aptarė Jungtinės Karalystės referendumo rezultatus ir paskelbė šį bendrą pareiškimą.

Skaityti daugiau
X

ES institucijų vadovų bendras pareiškimas dėl referendumo Jungtinėje Karalystėje rezultatų

Europos Komisijos Pirmininko J. C. Junckerio kvietimu birželio 24 d. Briuselyje susitiko Pirmininkas M. Schulzas, Pirmininkas D. Tuskas ir Ministras Pirmininkas M. Rutte. Jie aptarė Jungtinės Karalystės referendumo rezultatus ir paskelbė šį bendrą pareiškimą.

ES institucijų vadovų bendras pareiškimas dėl referendumo Jungtinėje Karalystėje rezultatų:
„Laisvu ir demokratiniu procesu britai pareiškė norą palikti Europos Sąjungą. Apgailestaujame dėl šio sprendimo, tačiau gerbiame jį.

Ši padėtis neturi precedento, tačiau mūsų atsakas vieningas. Esame ryžtingi ir tvirtai laikomės pagrindinių ES vertybių – įtvirtinti taiką ir jos tautų gerovę. 27 valstybių narių Sąjunga gyvuoja toliau. Sąjunga yra mūsų bendros politinės ateities modelis. Mus sieja istorija, geografija ir bendri interesai. Tuo remdamiesi toliau plėtosime savo bendradarbiavimą. Kartu spręsime bendrus uždavinius didinti ekonomikos augimą bei gerovę ir užtikrinti saugią aplinką mūsų piliečiams. Šiame darbe visapusiškai dalyvaus institucijos.

Dabar tikimės, kad Jungtinės Karalystės Vyriausybė kuo greičiau imsis veiksmų pagal šį britų sprendimą, kad ir koks skausmingas būtų šis procesas. Delsimas tik be reikalo pratęstų netikrumą. Turime taisykles, kurių laikantis procesas gali vykti sklandžiai. Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnyje nustatyta procedūra, kurios reikia laikytis, kai valstybė narė nusprendžia palikti Europos Sąjungą. Esame pasirengę sparčiai pradėti derybas su Jungtine Karalyste dėl jos pasitraukimo iš Europos Sąjungos sąlygų. Kol derybų procesas nepasibaigs, Jungtinė Karalystė lieka Europos Sąjungos nare ir turi visas su tuo susijusias teises ir pareigas. Pagal Jungtinės Karalystės ratifikuotas sutartis, kol Jungtinė Karalystė neišstojo iš ES, jai galioja visa ES teisė.

Kaip buvo susitarta, 2016 m. vasario 18–19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime pasiektas „Naujas susitarimas dėl Jungtinės Karalystės Europos Sąjungoje“ nebeįsigalios ir nustoja egzistuoti. Iš naujo deramasi nebus.

Viliamės, kad ateityje Jungtinė Karalystė bus artima Europos Sąjungos partnerė. Tikimės, kad šiuo klausimu Jungtinė Karalystė suformuluos savo pasiūlymus. Bet kokiame susitarime, kuris bus pasiektas su Jungtine Karalyste kaip su trečiąja šalimi, turės būti atspindėti abiejų šalių interesai ir išlaikyta pusiausvyra, kiek tai susiję su teisėmis ir pareigomis.“

Dėl 2022 m. Europos kultūros sostinės titulo toliau varžysis Kaunas ir Klaipėda

Bir 22, 2016

Birželio 20-21 d. LR Kultūros ministerijoje vyko išankstinė Europos kultūros sostinės 2022 atranka, kurioje buvo svarstomos šešių Lietuvos savivaldybių – Anykščių, Jonavos, Kauno, Klaipėdos, Plungės ir Rokiškio – pateiktos paraiškos.

Skaityti daugiau
X

Dėl 2022 m. Europos kultūros sostinės titulo toliau varžysis Kaunas ir Klaipėda

Birželio 20-21 d. LR Kultūros ministerijoje vyko išankstinė Europos kultūros sostinės 2022 atranka, kurioje buvo svarstomos šešių Lietuvos savivaldybių – Anykščių, Jonavos, Kauno, Klaipėdos, Plungės ir Rokiškio – pateiktos paraiškos.

Po išankstinės atrankos į galutinį miestų kandidatų sąrašą pateko Kaunas ir Klaipėda.

“Sveikinu visas šešias savivaldybes, nuėjusias šį kelią, neabejoju, kad šis procesas visiems – kūrėjams, kultūros organizatoriams, bendruomenėms, administratoriams ir savivaldybių politikams – buvo naudingas, nepriklausomai nuo to, kokie bus šios atrankos rezultatai. Kelyje į Europos kultūros sostinę svarbus yra procesas, ne tik galutinis rezultatas”, – pabrėžė kultūros viceministras Arnas Neverauskas.​

Europos Komisijos vardu jos atstovas Sylvaine Pasqua padėkojo visiems šešiems paraiškas pateikusiems miestams už pastangas. „Tikimės, kad miestai išnaudos šį įdirbį kandidatuojant Europos kultūros sostinei 2022 ir toliau stiprins kultūros vaidmenį vystant savo miestus. Sveikinu abu miestus, atrinktus į galutinį sąrašą su šia sėkme, taip pat dėkoju Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai už puikų atrankos proceso administravimą“, - sakė Europos Komisijos atstovas.

Visų šešių miestų kandidatų paraiškas vertino ES institucijų – Europos Parlamento, Tarybos, Europos Komisijos ir Regionų komiteto – paskirta 10 narių ekspertų grupė: Sylvia Amann (Austrija), Cristina Farinha (Portugalija), Agnieszka Wlazel (Lenkija), Pauli Sivonen (Suomija), Ulrich Fuchs (Prancūzija), Aiva Rozenberga (Latvija), Steve Green (Jungtinė Karalystė), Jordi Pardo (Ispanija), Suzana Žilič Fišer (Slovėnija), Alain Hutchinson (Belgija).

Ekspertai yra sukaupę daug patirties ir ekspertinių žinių kultūros sektoriaus, miestų kultūros raidos ar Europos kultūros sostinės arba panašios aprėpties ir masto tarptautinių kultūros renginių organizavimo srityje.

Per 21 darbo dieną nuo išankstinės atrankos posėdžio ekspertų grupė parengs ataskaitą, kurioje bus pateikiamas bendras paraiškų vertinimas, galutinis sąrašas miestų kandidatų, kurie bus svarstomi toliau, rekomendacijos šiems miestams. Ekspertų grupės ataskaita bus viešinama Kultūros ministerijos ir Europos Komisijos interneto svetainėse.

Į galutinį miestų kandidatų sąrašą įtraukti miestai užbaigs ir patikslins savo paraiškas, kad jos atitiktų vardo suteikimo kriterijus ir kad jose būtų atsižvelgta į išankstinės atrankos ataskaitoje pateiktas rekomendacijas. Kiekvienas iš anksto atrinktas miestas atsiųs savo patikslintą paraišką Kultūros ministerijai iki nurodyto termino 2017 m. pavasarį.

Šiame etape ekspertų grupė gali nuspręsti apsilankyti į galutinį miestų kandidatų sąrašą atrinktuose miestuose, kad galėtų vietoje geriau susipažinti su kandidatais ir vietos gyventojų bei pagrindinių suinteresuotųjų šalių įsitraukimo lygiu.

Po galutinės atrankos, kuri vyks 2017 m. pavasarį, ekspertų grupė susitars dėl vieno Lietuvos miesto, kuriam bus suteiktas Europos kultūros sostinės 2022 vardas.

LR Kultūros ministerijos informacija


Renginiai 2016 m.

Sausis - gruodis

Renginių ciklas “Lietuva Europoje. Europa pasaulyje“. Kiekvieno renginio formatas ir tema priklausys nuo auditorijos ir jos poreikių, atsižvelgiant į laikotarpio aktualijas. Skirtas iš arčiau supažindinti marijampoliečius su įvykiais ES ir Lietuvoje, aktyvinti įvairias visuomenės grupes diskutuoti apie laikmečio politinius ir ekonominius procesus, reaguojant į Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir pasaulyje vykstančius pokyčius.

Sausis - gruodis

Renginių ciklas „Jaunimas Lietuvai ir Europai“. Įvairaus pobūdžio renginių ciklas jaunimui, skirtas stiprinti jaunų marijampoliečių socialinius, komunikacinius ir kt. įgūdžius, reikalingus sėkmingam piliečio dalyvavimui socialiniame gyvenime, savanorystės skaitinimui.

Kovas

Žaidimas „Europrotai“. Intelektualus komandinis žaidimas pagal “Protų mūšio formatą.

Gegužė

Europos dienos šventiniai renginiai. Įvairaus formato renginiai, skirti Europos Sąjungos gimtadieniui, įtraukiantys įvairias auditorijas.

Leidiniai

Siūlome paskaityti leidinius apie ES, kuriuos galite rasti Europe Direct centre arba parsisiųsti iš ES internetinio knygyno EU Bookshop.

Kelionės po Europą 2016-2017 m.

Kiek daug Europoje gali pamatyti ir atrasti keliautojas! O esant Europos Sąjungai tai padaryti – kur kas lengviau. Šioje knygelėje pateikiama daugiau informacijos, naudingų patarimų ir Europos žemėlapis.

Bendrasis pranešimas apie Europos Sąjungos veiklą

Ar norite sužinoti, ką ES nuveikė 2015m.? Kokią pažangą ji padarė, siekdama savo prioritetų? Atsakymus į šiuos klausimus ir dar daugiau informacijos rasite šiame leidinyje.

Tolimi kraštai - artimi gyvenimai

Knygelė 8-12 metų amžiaus vaikams suprantamai ir įdomiai supažindina vaikus su Europos Sąjungos pagalba besivystančioms šalims.

12 Europos pamokų

Kokie yra ES tikslai? Kodėl ir kaip ji buvo sukurta? Kaip veikia ES? Kokiais pasiekimais naudojasi jos piliečiai ir kokių naujų problemų jai šiandien kyla?

Europos Sąjunga

Mokymo priemonė 9-12 klasių jaunimui. Taip pat prie šio leidinio galite atsisiųsti priedus: ES žemėlapį, bei ES institucijų žemėlapį.

Europa. Pažintinis žurnalas jaunimui

Europa yra kažkur kitur. Tokiu provokuojančiu sakiniu prasideda pirmasis šio leidinio - visos ES jaunuoliams skirto pirmojo pažintinio žurnalo - skyrius.

Ar žinote, kad... 10 teisių ES glaustai

"Ar žinote, kad... 10 teisių ES glaustai". Brošiūra, supažindinanti su pagrindinėmis kasdienėmis ES piliečių teisėmis.

Pasirengę vykti svetur?

"Pasirengę vykti svetur? Visa tai, ką jums reikia žinoti apie gyvenimą ir darbą užsienyje".  Brošiūra, skirta visiems, ketinantiems vykti į užsienį gyventi ir dirbti arba kasdien vykti į darbą kaimyninėje šalyje.

Travel Book

"Travel Book". Leidinys – kelionių knygelė, kurioje aiškinama, kodėl ir kaip ES investuoja kiekviename regione.

Vartotojai

"Vartotojai". Leidinyje pristatoma vartotojų saugumas ir jų teisių apsauga kaip visų ES politikos sričių prioritetai.

Sienos ir saugumas

"Sienos ir saugumas". Leidinyje apžvelgiamas vienas iš pagrindinių ES tikslų – sukurti vidaus sienų neturinčią erdvę, kurioje žmonės galėtų nevaržomai judėti, gyventi ir dirbti, žinodami, kad jų teisės yra visapusiškai gerbiamos ir kad užtikrintas jų saugumas.

ES steigėjai

Leidinyje pristatoma 11 įžvalgių visuomenės lyderių, įnešusių reikšmingą indėlį į Europos projektą.

Kaip funkcionuoja Europos Sąjunga

Trumpas ES institucijų vadovas.

Trumpas ES institucijų vadovas.

Kelionės po Europą 2015-2016 m.

Daug informacijos, naudingų patarimų ir Europos žemėlapis.

Kiek daug Europoje gali pamatyti ir atrasti keliautojas! O esant Europos Sąjungai tai padaryti – kur kas lengviau. Šioje knygelėje pateikiama daugiau informacijos, naudingų patarimų ir Europos žemėlapis.

Trumpai apie ES biudžetą

Kur išleidžiami Europos Sąjungos biudžeto pinigai?

Iš ES biudžeto lėšų teikiama parama milijonams studentų, tūkstančiams tyrėjų, miestams, regionams ir NVO, remiamas Europos verslas. Šios lėšos suteikia daugiau galimybių studijuoti užsienyje, plėtoti kultūrinius mainus ir t. t.

Naudingos nuorodos

Europos Sąjungos portalas
2015 - ieji - Europos Vystomojo bendradarbiavimo metai

ES informacijos tinklai:

ES žiniasklaida:

Teisės aktai ir dokumentai:

Mus rasite

Europe Direct informacijos centras įsikūręs Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos, II aukšte

  • Adresas: Vytauto g. 20, LT-68298 Marijampolė
  • Telefonas: +370 677 77841
  • El. paštas: marijampole@eudirect.lt

DARBO LAIKAS:

I - IV nuo 8:00 iki 17:00 val.

V nuo 8:00 iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12.45 val.