Mūsų paslaugos

Marijampolės EDIC teikia informaciją visais klausimais, susijusiais su ES, o kilus sudėtingesniems - nurodo geriausią informacijos šaltinį.

Konsultavimas

Atsakome į lankytojų užklausas apie Europos Sąjungą: tiesiogiai lankytojams atėjus į Centrą, telefonu arba el.paštu. Priimame lankytojų grupes.


Literatūros platinimas

Platiname nemokamą literatūrą apie ES (gyventojams, švietimo įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms, bibliotekoms).


Renginių organizavimas

Organizuojame įvairaus pobūdžio ir tematikos (ES aktualijų, istorijos, aplinkosaugos, pilietybės, ekonomikos, migracijos kt.) renginius įvairioms auditorijoms: paskaitas, seminarus, diskusijas, akcijas, debatus, konferencijas, parodas, konkursus, gatvės šventes ir kt.

Bendradarbiavimas

Bendradarbiaujame su kitomis ES tarnybomis: Jūsų Europos patarėju, Eures, Europos vartotojų centru, Eurodesk Lietuva, Europos verslo ir inovacijų tinklu, SOLVIT ir kt., ir persiunčiame šioms tarnyboms sudėtingesnes lankytojų užklausas.

Apie mus

Marijampolės Europe Direct informacijos centras (EDIC) – tai informacinė tarnyba, teikianti bendro pobūdžio informaciją apie Europos Sąjungą Marijampolės regiono gyventojams.

Mūsų misija - padėti Marijampolės regiono gyventojams ieškantiems informacijos apie ES politiką, institucijas, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes, konsultuoti, platinti nemokamą literatūrą ir organizuoti įvairius informacinius renginius. Siekiame žadinti regiono gyventojų domėjimąsi Europos Sąjunga, skatinti piliečių diskusijas aktualiais klausimais, bei suteikti galimybę pateikti savo nuomonę, klausimus ir pasiūlymus.


ES ir EDIC naujienos

Kviečiame mokyklas registruotis į jaunųjų vertėjų konkursą „Juvenes Translatores“

Rgs 17, 2016

Kviečiame vidurines mokyklas registruotis į jau dešimtą kartą vyksiantį ES jaunųjų vertėjų konkursą „Juvenes Translatores“. Registruotis galima iki spalio 20 d. konkurso interneto svetainėje ec.europa.eu/translatores.

 

Skaityti daugiau
X

Kviečiame mokyklas registruotis į jaunųjų vertėjų konkursą „Juvenes Translatores“

Kviečiame vidurines mokyklas registruotis į jau dešimtą kartą vyksiantį ES jaunųjų vertėjų konkursą „Juvenes Translatores“. Registruotis galima iki spalio 20 d. konkurso interneto svetainėje ec.europa.eu/translatores.

 

Jaunųjų vertėjų konkursas vyks lapkričio 24 d. tuo pačiu metu visose atrinktose mokyklose. Jame gali dalyvauti 1999 m. gimę moksleiviai. Iš viso konkurse dalyvaus 751 mokykla iš visos Europos Sąjungos. Kiekvienoje šalyje dalyvaus tiek mokyklų, kiek iš tos šalies išrinkta narių į Europos Parlamentą, taigi konkurse galės dalyvauti 11 Lietuvos mokyklų.

Konkurse dalyvausiantys moksleiviai vers vieno puslapio tekstą iš bet kurios iš 24-ių oficialiųjų ES kalbų į savo pasirinktą kalbą. Kadangi vertimo konkursas jubiliejinis, šiųmečio konkurso tekstų tema – vertimas ir užsienio kalbų mokymasis. Europos Komisijos vertėjai atrinks geriausią vertimą iš kiekvienos ES šalies. 28 nugalėtojai laimės kelionę į Briuselį 2017 m. pavasarį.

Iki šiol konkursą Lietuvoje laimėjo Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos, Pumpėnų vidurinės mokyklos, Kauno „Saulės“ gimnazijos, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos, Veisiejų vidurinės mokyklos, Vilniaus Užupio gimnazijos, Mažeikių Gabijos gimnazijos, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos ir Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos moksleiviai.


Daugiau informacijos
Konkurso interneto svetainė: ec.europa.eu/translatores

Facebook paskyra: Facebook.com/translatores

EK Vertimo raštu generalinio direktorato interneto svetainė: ec.europa.eu/dgs/translation

Europos Komisijos pirmininko metinis pranešimas apie Europos Sąjungos padėtį

Rgs 15, 2016

Rugsėjo 14 d. Strasbūre Europos Parlamento plenariniame posėdyje Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris skaitė metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį. Pranešime buvo išdėstyta, kaip Europos Komisija spręs svarbiausius Europos Sąjungos patiriamus iššūkius.

Skaityti daugiau
X

Europos Komisijos pirmininko metinis pranešimas apie Europos Sąjungos padėtį

Rugsėjo 14 d. Strasbūre Europos Parlamento plenariniame posėdyje Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris skaitė metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį. Pranešime buvo išdėstyta, kaip Europos Komisija spręs svarbiausius Europos Sąjungos patiriamus iššūkius.

EK Pirmininkas J.-C. Junckeris sakė: „Ateinantys dvylika mėnesių bus lemtingi, jei norime suvienyti mūsų Sąjungą. Europa – tarsi iš daugelio gijų nuvytas lynas; ji veiksminga tik tada, kai visi – ES institucijos ir nacionalinės vyriausybės bei parlamentai – juda ta pačia kryptimi. Turime vėl įrodyti, kad tai įmanoma – priimti bendrus sprendimus keliose labiausiai neatidėliotinose srityse. Todėl ateinantiems dvylikai mėnesių siūlau pozityvią konkrečių Europos veiksmų darbotvarkę.“
Pagrindinės Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimo apie Sąjungos padėtį 2016 m. mintys: https://ec.europa.eu/lithuania/node/1418_lt
Po Europos Parlamente pasakytos EK Pirmininko kalbos Europos Komisija priėmė šias konkrečias iniciatyvas dėl investicijų, bendrosios skaitmeninės rinkos, kapitalo rinkų sąjungos ir saugumo:
· Investicijos į darbo vietų kūrimą ir tvarų augimą Europoje ir visame pasaulyje. Komisija pradinį Investicijų plano Europai trejų metų laikotarpį (2015–2018 m.), per kurį planuota pritraukti 315 mlrd. eurų investicijų, pratęsė iki 2020 m., o investicijų vertė iki tų metų turėtų pasiekti ne mažiau kaip pusę trilijono eurų. Taip pat šiandien Komisija paskelbė naują Europos išorės investicijų planą, kuriuo bus skatinama investuoti Afrikoje ir ES kaimyninėse šalyse, visų pirma į jų socialinę ir ekonominę infrastruktūrą ir mažas ir vidutines įmones. Išorės investicijų planui skyrus 3,35 mlrd. eurų iš ES biudžeto ir Europos plėtros fondo, bus remiamos inovacijų garantijos ir panašios priemonės, kuriomis remiamos privačiojo sektoriaus investicijos, – taip planas galėtų pritraukti 44 mlrd. eurų investicijų. Jei valstybės narės ir kiti partneriai įneštų tokį įnašą kaip ES, bendra suma galėtų siekti 88 mlrd. eurų.
· Geresnė interneto prieiga ir autorių teisių modernizavimas. Įgyvendindama Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, Komisija šiandien siūlo iki 2020 m. užtikrinti, kad kiekviename Europos miestelyje ir mieste apie pagrindinius visuomeninio gyvenimo centrus būtų įrengta nemokama belaidė interneto prieigą.
· Be to, Komisija pateikė pasiūlymus dėl autorių teisių modernizavimo, siekiant geresnės prieigos prie turinio internete ir kartu užtikrinant, kad žurnalistams, leidėjams ir autoriams būtų sąžiningai atlyginama už jų kūrinius, nesvarbu, ar kuriamus studijose, ar namuose, ar platinamus tradicinėmis priemonėmis, ar internetu.
· Kapitalo rinkų sąjungos sukūrimo spartinimas. Dėl kapitalo rinkų sąjungos Europos finansų sistema tampa stabilesnė. Ja sudaromos sąlygos kapitalui laisviau judėti tarp bendrosios rinkos valstybių. Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą skubiai užbaigti įgyvendinti pirmąsias pasiūlytas priemones - įgyvendinus pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentų rinkinį bus atlaisvinti pajėgumai bankų balansuose ir bus suteikta investavimo galimybių investuotojams, užbaigus rengti pasiūlymą dėl rizikos kapitalo rinkų stiprinimo ir socialinių investicijų didinimo, investicijos lengviau patektų į rizikos kapitalą ir socialinius projektus, o investuotojams būtų paprasčiau finansuoti mažąsias ir vidutines novatoriškas bendroves. Netrukus Komisija pateiks pasiūlymą dėl įmonių restruktūrizavimo ir nemokumo, kad paspartintų turto susigrąžinimą ir suteiktų įmonėms antrą galimybę po pirmojo bankroto, taip pat panaikins mokesčių kliūtis, kurios trukdo plėtoti kapitalo rinkas bei nustatys kitus Kapitalo rinkų sąjungai įgyvendinti būtinus veiksmus.
· Europos saugumo darbotvarkės įgyvendinimas. Komisija išdėstė, kaip Europos Sąjunga gali didinti saugumą Europoje, gerindama keitimąsi informacija kovojant su terorizmu ir stiprindama išorės sienas. Be kitų priemonių, siūloma spartinti operatyvinės Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų veiklos pradžią, greitai patvirtinti ir įdiegti ES atvykimo ir išvykimo sistemą ir sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą. Be to, siūloma imtis tolesnių veiksmų gerinti kelionės dokumentų saugumą, užkertant kelią dokumentų klastojimui, ir stiprinti Europolo Europos kovos su terorizmu centrą.
· ES biudžeto 2014–2020 m. laikotarpio vidurio peržiūra. Nekeičiant viršutinių išlaidų ribų, dėl kurių susitarta su Europos Parlamentu ir Taryba, iki 2020 m. bus papildomai rasta 6,3 mlrd. eurų. Pinigai bus skirti darbo vietų kūrimui, investicijoms ir ekonomikos augimui skatinti bei migracijos problemoms spręsti ir jų pagrindinėms priežastims šalinti. Taip pat pateikiama siūlymų, kaip užtikrinti, kad ES biudžetas būtų geriau parengtas ir jį būtų galima greičiau panaudoti reaguojant į nenumatytas aplinkybes, tuo pačiu supaprastinant finansines taisykles ir orientuojantis į rezultatus.

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimą apie Sąjungos padėtį 2016 m.: http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_en

Kuriama bendra Europos Sąjungos oro uostų saugumo įrangos sertifikavimo sistema

Rgs 9, 2016

Europos Komisija pasiūlė sukurti bendrą Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrinimo įrangos sertifikavimo procedūrą.

Skaityti daugiau
X

Kuriama bendra Europos Sąjungos oro uostų saugumo įrangos sertifikavimo sistema

Europos Komisija pasiūlė sukurti bendrą Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrinimo įrangos sertifikavimo procedūrą.

Aviacijos saugumo tikrinimo įranga – tai saugumo įranga, naudojama asmenų (keleivių ir oro uosto darbuotojų), rankinio bagažo, bagažo skyriuje vežamo bagažo, atsargų, oro transportu vežamų krovinių ir pašto patikrai. Šiuo metu ES teisės aktuose nenumatyta patvirtintos saugumo įrangos automatinio pripažinimo procedūra ES lygmeniu. Todėl vienoje ES valstybėje narėje sertifikuota įranga gali būti pateikta tik tos valstybės narės rinkai, o ne visoje Sąjungoje.
Nustačius ES sertifikatą, vienoje valstybėje narėje patvirtintą saugumo įrangą bus galima teikti ir kitų valstybių narių rinkoms. Tai padės įveikti rinkos susiskaidymą, stiprinti ES saugumo pramonės konkurencingumą, didinti sektoriaus užimtumą ir galiausiai padės gerinti aviacijos saugumą visoje Europoje.
Šis pasiūlymas - dalis Europos saugumo darbotvarkės, kurioje numatyti pagrindiniai 2015–2020 m. veiksmingo ES reagavimo į terorizmą ir saugumo grėsmes Europos Sąjungoje veiksmai.


Renginiai 2016 m.

Sausis - gruodis

Renginių ciklas “Lietuva Europoje. Europa pasaulyje“. Kiekvieno renginio formatas ir tema priklausys nuo auditorijos ir jos poreikių, atsižvelgiant į laikotarpio aktualijas. Skirtas iš arčiau supažindinti marijampoliečius su įvykiais ES ir Lietuvoje, aktyvinti įvairias visuomenės grupes diskutuoti apie laikmečio politinius ir ekonominius procesus, reaguojant į Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir pasaulyje vykstančius pokyčius.

Sausis - gruodis

Renginių ciklas „Jaunimas Lietuvai ir Europai“. Įvairaus pobūdžio renginių ciklas jaunimui, skirtas stiprinti jaunų marijampoliečių socialinius, komunikacinius ir kt. įgūdžius, reikalingus sėkmingam piliečio dalyvavimui socialiniame gyvenime, savanorystės skaitinimui.

Kovas

Žaidimas „Europrotai“. Intelektualus komandinis žaidimas pagal “Protų mūšio formatą.

Gegužė

Europos dienos šventiniai renginiai. Įvairaus formato renginiai, skirti Europos Sąjungos gimtadieniui, įtraukiantys įvairias auditorijas.

Leidiniai

Siūlome paskaityti leidinius apie ES, kuriuos galite rasti Europe Direct centre arba parsisiųsti iš ES internetinio knygyno EU Bookshop.

Kelionės po Europą 2016-2017 m.

Kiek daug Europoje gali pamatyti ir atrasti keliautojas! O esant Europos Sąjungai tai padaryti – kur kas lengviau. Šioje knygelėje pateikiama daugiau informacijos, naudingų patarimų ir Europos žemėlapis.

Bendrasis pranešimas apie Europos Sąjungos veiklą

Ar norite sužinoti, ką ES nuveikė 2015m.? Kokią pažangą ji padarė, siekdama savo prioritetų? Atsakymus į šiuos klausimus ir dar daugiau informacijos rasite šiame leidinyje.

Tolimi kraštai - artimi gyvenimai

Knygelė 8-12 metų amžiaus vaikams suprantamai ir įdomiai supažindina vaikus su Europos Sąjungos pagalba besivystančioms šalims.

12 Europos pamokų

Kokie yra ES tikslai? Kodėl ir kaip ji buvo sukurta? Kaip veikia ES? Kokiais pasiekimais naudojasi jos piliečiai ir kokių naujų problemų jai šiandien kyla?

Europos Sąjunga

Mokymo priemonė 9-12 klasių jaunimui. Taip pat prie šio leidinio galite atsisiųsti priedus: ES žemėlapį, bei ES institucijų žemėlapį.

Europa. Pažintinis žurnalas jaunimui

Europa yra kažkur kitur. Tokiu provokuojančiu sakiniu prasideda pirmasis šio leidinio - visos ES jaunuoliams skirto pirmojo pažintinio žurnalo - skyrius.

Ar žinote, kad... 10 teisių ES glaustai

"Ar žinote, kad... 10 teisių ES glaustai". Brošiūra, supažindinanti su pagrindinėmis kasdienėmis ES piliečių teisėmis.

Pasirengę vykti svetur?

"Pasirengę vykti svetur? Visa tai, ką jums reikia žinoti apie gyvenimą ir darbą užsienyje".  Brošiūra, skirta visiems, ketinantiems vykti į užsienį gyventi ir dirbti arba kasdien vykti į darbą kaimyninėje šalyje.

Travel Book

"Travel Book". Leidinys – kelionių knygelė, kurioje aiškinama, kodėl ir kaip ES investuoja kiekviename regione.

Vartotojai

"Vartotojai". Leidinyje pristatoma vartotojų saugumas ir jų teisių apsauga kaip visų ES politikos sričių prioritetai.

Sienos ir saugumas

"Sienos ir saugumas". Leidinyje apžvelgiamas vienas iš pagrindinių ES tikslų – sukurti vidaus sienų neturinčią erdvę, kurioje žmonės galėtų nevaržomai judėti, gyventi ir dirbti, žinodami, kad jų teisės yra visapusiškai gerbiamos ir kad užtikrintas jų saugumas.

ES steigėjai

Leidinyje pristatoma 11 įžvalgių visuomenės lyderių, įnešusių reikšmingą indėlį į Europos projektą.

Kaip funkcionuoja Europos Sąjunga

Trumpas ES institucijų vadovas.

Trumpas ES institucijų vadovas.

Kelionės po Europą 2015-2016 m.

Daug informacijos, naudingų patarimų ir Europos žemėlapis.

Kiek daug Europoje gali pamatyti ir atrasti keliautojas! O esant Europos Sąjungai tai padaryti – kur kas lengviau. Šioje knygelėje pateikiama daugiau informacijos, naudingų patarimų ir Europos žemėlapis.

Trumpai apie ES biudžetą

Kur išleidžiami Europos Sąjungos biudžeto pinigai?

Iš ES biudžeto lėšų teikiama parama milijonams studentų, tūkstančiams tyrėjų, miestams, regionams ir NVO, remiamas Europos verslas. Šios lėšos suteikia daugiau galimybių studijuoti užsienyje, plėtoti kultūrinius mainus ir t. t.

Naudingos nuorodos

Europos Sąjungos portalas
2015 - ieji - Europos Vystomojo bendradarbiavimo metai

ES informacijos tinklai:

ES žiniasklaida:

Teisės aktai ir dokumentai:

Mus rasite

Europe Direct informacijos centras įsikūręs Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos, II aukšte

  • Adresas: Vytauto g. 20, LT-68298 Marijampolė
  • Telefonas: +370 677 77841
  • El. paštas: marijampole@eudirect.lt

DARBO LAIKAS:

I - IV nuo 8:00 iki 17:00 val.

V nuo 8:00 iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12.45 val.